Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Kushtet ligjore

Kushtet e kuponit të Airbnb

Kushtet e përgjithshme të mëposhtme zbatohen për kuponët që duhet të përdoren në platformën e Airbnb ("Kuponët e Airbnb"). Kushtet e tjera plotësuese të dhëna, së bashku me një kupon, vlejnë edhe për përdorimin e kuponëve të Airbnb. Kuponët e Airbnb janë njëpërdorimësh herë dhe të parimbursueshëm. Kuponët nuk mund të këmbehen me para, karta dhuratë apo me blerje të mëparshme dhe nuk mund të transferohen apo të kombinohen me një ofertë, kupon ose zbritje tjetër. Airbnb rezervon të drejtën të marrë çdo masë, duke përfshirë anulimin e këtij kuponi, në rast se dyshohet për mashtrim, keqpërdorim, shkelje të Kushteve tona të shërbimit apo Kushteve të shërbimit të pagesave ose gabime teknike. Referoju në vijim kushteve shtesë për kuponët specifikë të riprenotimit.

Kuponë riprenotimi

Si pjesë e AirCover, kur një pritës e anulon rezervimin tënd papritur ose një problem tjetër udhëtimi ndërpret një qëndrim, Airbnb mund të lëshojë një kupon riprenotimi. Kuponi është i vlefshëm vetëm për një qëndrim me datë regjistrimi brenda një viti nga data e lëshimit të kuponit.

Kuponët e riprenotimit skadojnë pas 30 ditësh nga lëshimi. Për më shumë informacion, referoju komunikimit të Airbnb lidhur me datën e skadimit të kuponit. Kuponët e riprenotimit mund të përdoren vetëm për një rezervim qëndrimi me një vlerë rezervimi (pa përfshirë taksat ose tarifat) të barabartë ose më të madhe se vlera e kuponit të riprenotimit.Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu