Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullorja e komunitetit

Çfarë pritet nga pritësit dhe qëndrimet e tyre

Çdo pritës duhet të përmbushë këto standarde bazë në mënyrë që vizitorët e tij të kenë një përvojë të rehatshme dhe të besueshme.

Çfarë nuk lejohet

  • Pritja e vizitorëve pa leje dhe/ose licencat e duhura: Airbnb kërkon që të gjithë pritësit të autorizohen për të pritur vizitorë dhe t'i respektojnë të gjitha ligjet në fuqi.
  • Komunikim i paqëndrueshëm: Pritësit duhet të jenë aktivë dhe të gatshëm për t'iu përgjigjur pyetjeve të vizitorëve apo të Airbnb brenda një kohe të arsyeshme dhe të ndjekin çdo hap të nevojshëm nga Airbnb për të zgjidhur problemet.
  • Listime të pasakta: Prona, vendndodhja, lloji i listimit, nivelet e privatësisë dhe shërbimet e një pritësi duhet të pasqyrojnë me saktësi atë që është shkruar në përshkrimin e listimit në momentin e prenotimit. Pritësit mund t'i modifikojnë detajet e një prenotimi të pranuar prej tyre, vetëm pas pëlqimit të vizitorit.
  • Qëndrime të pasigurta: Pritësit duhet të sigurohen që çdo qëndrim të ketë një hyrje kryesore të sigurt dhe çelësat apo kodet e hyrjes duhet të sigurohen për të gjitha pikat kryesore të hyrjes.
  • Regjistrime të paqarta: Pritësit duhet t'u japin vizitorëve informacionin e duhur të regjistrimit për qëndrimin e tyre (p.sh.: kodet e duhura të hyrjes, udhëzime të qarta). Pritësit që planifikojnë t'i takojnë vizitorët gjatë regjistrimit duhet të sigurohen që të jenë aty në orarin e caktuar. Kutitë e çelësave me kod ose kodet e hyrjes duhet të jenë të sigurta (p.sh.: ndrysho kodet midis rezervimeve).
  • Papastërti gjatë qëndrimit: Prona e një pritësi duhet të mos ketë rreziqe të njohura shëndetësore (p.sh.: myk, parazitë, insekte), të përmbushë një standard të lartë pastërtie dhe të pastrohet midis qëndrimeve.
  • Qëndrime të pasigurta: Pritësit duhet të sigurohen që qëndrimet ose përvojat të mos kenë rreziqe sigurie të padeklaruara (p.sh.: dalje shpëtimi të bllokuara, rreziqe të goditjes elektrike, helm minjsh). Pritësit duhet të marrin masa për çdo rrezik sigurie që mund të ngrejë një vizitor ose Airbnb.
  • Arbitrazhi: Shfrytëzimi i një pale të tretë për të prenotuar një hotel ose akomodim të palëve të treta dhe publikimi i tyre në Airbnb me tarifë më të lartë. Pritësit duhet t'u përmbahen rregullave specifike për bashkëpronësinë ose lloje të ngjashme akomodimi kur të vendosin nëse do të publikojnë në Airbnb.
  • Shfrytëzimi i kafshëve: Qëndrimet ose përvojat që shfrytëzojnë kafshët nuk kanë vend në komunitetin tonë (p.sh.: kopshtet zoologjike në anë të rrugës, përvojat e gjuetisë me trofe). Pritësit duhet të ndjekin udhëzimet e Airbnb për mirëqenien e kafshëve.

Mëso më shumë rreth rregullave bazë për pritësit.

Jemi këtu për të ndihmuar

Përveç kësaj, nëse ke dëshmuar apo provuar një sjellje që bie ndesh me rregulloret tona, na njofto.

Megjithëse këto udhëzime nuk mbulojnë çdo skenar të mundshëm, ato janë hartuar për të ofruar udhëzime të përgjithshme për rregulloret e komunitetit të Airbnb.

A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu