Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Kërkesat e shëndetit dhe të sigurisë për qëndrimet në Airbnb

  Gjatë pandemisë së COVID-19, është e rëndësishme të mendosh për shëndetin dhe sigurinë. Në bazë të udhëzimeve të marra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga Qendra Amerikane për Kontrollin e Sëmundjeve, kemi krijuar një sërë praktikash të detyrueshme sigurie ndaj COVID-19 për pritësit dhe vizitorët e listimeve të Airbnb. Përveç kësaj, duhet të njihesh me udhëzimet e përgjithshme të shëndetit dhe të sigurisë për mbrojtjen nga COVID-19, të vazhdosh të monitorosh kufizimet dhe këshillat zyrtare të udhëtimit dhe të ndjekësh të gjitha udhëzimet kombëtare dhe lokale.

  Airbnb ka prezantuar udhëzime dhe programe për trajtimin e çështjeve të shëndetit dhe të sigurisë, por këto masa nuk mund ta eliminojnë rrezikun tërësisht. Veçanërisht nëse bën pjesë në një kategori me rrezikshmëri më të lartë (p.sh.: persona mbi 65 vjeç ose me probleme ekzistuese shëndetësore si diabeti ose probleme me zemrën), rekomandojmë të ndjekësh udhëzime të posaçme nga profesionistët dhe të marrësh masa parandaluese shtesë kur planifikon të prenotosh një qëndrim ose përvojë në Airbnb. Mëso më shumë rreth udhëzimeve të shëndetit dhe të sigurisë për pritësit dhe vizitorët e Përvojave të Airbnb.

  Praktikat e sigurisë për COVID-19 (të detyrueshme)

  Vër maskë dhe praktiko distancimin social kur kërkohet nga ligjet dhe udhëzimet lokale

  Kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale, të gjithë pritësit dhe vizitorët duhet të bien dakord me sa më poshtë:

  • Vër maskë ose mbulesë fytyre kur bashkëvepron personalisht
  • Mbani 2 metra distancë nga njëri-tjetri gjatë gjithë kohës

  Ndiq procesin e pastrimit të përparuar me 5 hapa të Airbnb midis çdo qëndrimi

  Të gjithë pritësve dhe vizitorëve u kërkohet të ndjekin praktikat e sigurisë ndaj COVID-19 të përshkruara më sipër, sipas rastit, duke përfshirë procesin e pastrimit të përparuar me 5 hapa të Airbnb midis qëndrimeve të vizitorëve. Pritësve që nuk i pranojnë këto praktika mund t'u bllokohen kalendarët. Çdo pritës ose vizitor që i shkel në mënyrë të përsëritur këto udhëzime mund të përballet me pasoja të tjera, duke përfshirë pezullimin e llogarisë ose heqjen nga komuniteti.

  Udhëzime shtesë për të udhëtuar dhe për të pritur vizitorë gjatë COVID-19

  Mos udhëto dhe mos prit vizitorë nëse je ekspozuar së fundmi ndaj COVID-19 ose ke simptoma të tij

  Për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e komunitetit tonë, Airbnb ka vendosur si rregull që pritësit (dhe gjithë personat që mund të jenë të pranishëm në listim para ose gjatë një qëndrimi) nuk duhet të hyjnë në listimet e tyre ose të ndërveprojnë me vizitorët, si dhe këta të fundit nuk duhet të regjistrohen në një listim nëse ndodh një nga situatat e mëposhtme:

  • Je infektuar ose ke rezultuar pozitiv me COVID-19, 14 ditët e fundit
  • Dyshon se je sëmurë ose je ekspozuar dhe po pret rezultatet e testit për të konfirmuar ose për të hedhur poshtë diagnozën e COVID-19
  • Po shfaq simptoma ose je shqetësuar për infektimin e mundshëm me COVID-19
  • Ke pasur kontakte të ngushta dhe të vazhdueshme me një person të konfirmuar ose të dyshuar me COVID-19, brenda 14 ditëve të fundit*

  Për më shumë detaje se çfarë të bësh në rast sëmurjeje ose ekspozimi ndaj COVID-19, lexo dokumentet e mëposhtme:

  *Ki parasysh se qëndrimet e vijës së parë janë subjekt i standardeve të ndryshme.

  Laj duart rregullisht

  Sigurohu që t'i lash duart shpesh, veçanërisht nëse je në kontakt me persona që nuk janë pjesë e rezervimit tënd dhe nëse prek sipërfaqe dhe enë në një hapësirë ose ambient të përbashkët.

  • Laji duart siç duhet me ujë e sapun për të paktën 20 sekonda
  • Nëse nuk ke në dispozicion ujë e sapun, përdor një solucion dezinfektues duarsh me të paktën 60% alkool; përhape në gjithë sipërfaqen e duarve dhe fërkoji ato me njëra-tjetrën derisa të thahen.

   Ndiq ligjet ose udhëzimet lokale për maskat dhe distancimin social në ambientet dhe hapësirat e përbashkëta

   Kur ndodhesh në një ambient ose hapësirë të përbashkët (si pritës ose si vizitor), respekto ligjet dhe udhëzimet lokale për mbajtjen e maskës dhe të distancimit social nga kushdo që nuk është pjesë e rezervimit tënd. Pritësit duhet të konsiderojnë të ofrojnë një regjistrim pa kontakt, nëse është e mundur.

   Ki parasysh se nëse nuk ndihesh rehat të qëndrosh në një dhomë private apo një hapësirë të përbashkët, konsidero më mirë të prenotosh një ambient të plotë. Nëse nuk je rehat me idenë e pritjes së vizitorëve në një dhomë private ose një hapësirë të përbashkët, mund të publikosh gjithë ambientin ose, nëse kjo nuk është e mundur, mund të ndërpresësh pritjen e vizitorëve.

   Pritësit duhet të ndjekin gjithashtu udhëzimet lokale për pritjen e vizitorëve në dhoma private, hapësira të përbashkëta dhe për numrin total të lejuar të personave që mund të mblidhen në listim.

   Shënim: Nga data 20 gusht 2020, Airbnb ka njoftuar se ka vendosur masë ndaluese për festat dhe eventet e organizuara në listimet e Airbnb në gjithë botën, si dhe kufizim qëndrimi deri në 16 persona. Kjo masë ndaluese për festat është e vlefshme për të gjitha prenotimet e ardhshme në Airbnb dhe do të mbetet në fuqi me afat të pacaktuar deri në një njoftim të dytë. Për më shumë informacion, lexo Rregulloren për festat dhe eventet.

   Udhëzime shtesë për pritësit e dhomave private dhe hapësirave të përbashkëta

   Pritësit e listimeve të dhomave private ose të hapësirave të përbashkëta duhet gjithashtu:

   • Të kufizojnë numrin e vizitorëve sipas nevojës për të mundësuar distancimin social në të gjitha ambientet e përbashkëta, kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale
   • Nëse një gjë e tillë është e sigurt, të ajrosin ambientet e përbashkëta gjatë qëndrimit, siç specifikohet në protokollin e pastrimit
   • Të pastrojnë dhe të higjienizojnë ambientet e përbashkëta (si banjat dhe kuzhinat) sa më shpesh të jetë e mundur

   Disa shtete mund të vendosin kufizime për pritjen e vizitorëve në dhoma private apo të përbashkëta ose mund të vendosin detyrime ose kritere shtesë për këto hapësira. Sigurohu që të lexosh dhe të ndjekësh çdo udhëzim shtesë për pastrimin dhe sigurinë nga autoritetet qeveritare ose shëndetësore lokale.

   Çfarë duhet të bësh nëse rezulton pozitiv me COVID-19 gjatë ose pas qëndrimit tënd

   Nëse kohët e fundit ke rezultuar pozitiv në testin për COVID-19 ose ke filluar të ndjesh simptoma të COVID-19, përveç autoriteteve lokale përkatëse, konsidero të informosh këdo që mund të jetë prekur ose ekspozuar.

   E morët ndihmën që ju duhej?