Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kohë pritjeje më e gjatë se zakonisht për shkak të COVID-19
  Nëse rezervimi është pas më shumë se 72 orësh, na kontaktoni më afër kohës së regjistrimit. Nëse doni të ndryshoni apo të anuloni një rezervim, mund ta bëni këtë nga faqja "Udhëtime" ose nga paneli i veprimeve të pritjes së vizitorëve.

  Pse janë anuluar përvojat e Airbnb që kam prenotuar?

  Më 11 mars, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e shpalli epideminë e koronavirusit, të njohur si COVID-19, si një pandemi globale. Në bazë të udhëzimeve të qeverive dhe ekspertëve të shëndetit publik në lidhje me distancën sociale, Përvojat në Airbnb u ndërprenë më 18 mars 2020 dhe ndërprerja do të vazhdojë deri të paktën më 3 prill 2020 për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e komunitetit tonë.

  Ne besojmë se marrja e këtij veprimi në afat të shkurtër është e nevojshme për të bërë pjesën tonë në ngadalësimin e përhapjes së virusit dhe në afatgjatë për të ruajtur përvojat si një mënyrë e besueshme për t'u lidhur me të tjerët në të gjithë botën.

  Çfarë ndodh me rezervimet

  Nëse keni pasur një rezervim në intervalin 18 mars-3 prill 2020, ai është anuluar automatikisht. Do të merrni rimbursim të plotë te mënyra e pagimit që keni përdorur për të prenotuar përvojën. Mësoni më shumë se si funksionojnë rimbursimet.

  Prenotimi i përvojave pas datës 3 prill

  Ju mund të prenotoni çdo përvojë të disponueshme pas 3 datës prill. Airbnb do të vazhdojë të monitorojë gjendjen në nivel global dhe do të përditësojë komunitetin tonë nëse gjendja ndryshon.

  Rregullorja e anulimit të Përvojave në Airbnb

  Pasi të rifillojnë Përvojat në Airbnb, rregullorja e anulimit të përvojave do të zbatohet për çdo anulim. Anulimet për shkak të COVID-19 mbulohen nga Rregullorja e rrethanave lehtësuese. Lexoni artikullin e rrethanave lehtësuese për COVID-19 për të mësuar rreth mbulimit të rrethanave që lidhen me COVID-19.

  E morët ndihmën që ju duhej?