Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Kina kontinentale: Rrethanat lehtësuese për COVID-19

  Në këtë artikull shpjegohet mbulimi nga rregullorja e rrethanave lehtësuese i rezervimeve të vizitorëve nga Kina kontinentale dhe rezervimeve të vendqëndrimeve dhe Përvojave të Airbnb në Kinën kontinentale, për shkak të COVID-19. Nëse një rezervim ka filluar tashmë (regjistrimi ka kaluar) kjo rrethanë lehtësuese nuk zbatohet. Për më shumë informacione lidhur me rezervimet e tjera, lexoni artikullin rreth rrethanave lehtësuese për COVID-19 të vlefshme në të gjithë botën.

  Për vizitorët me rezervime në Kinën kontinentale

  • Nëse udhëtoni nga Kina kontinentale drejt një destinacioni tjetër brenda saj, kjo Rregullore e rrethanave lehtësuese zbatohet për çdo rezervim të bërë më 28 janar 2020 ose më përpara, me datë regjistrimi në intervalin 28 janar - 1 prill 2020. Rezervimet e bëra më datë 28 janar 2020 ose më përpara, me datë regjistrimi pas datës 1 prill 2020 apo rezervimet e bëra pas datës 28 janar 2020 nuk do të mbulohen nga Rregullorja e rrethanave lehtësuese, përveç rastit kur vizitori ose hosti është i prekur nga COVID-19. Rregullorja e anulimit të hostit do të zbatohet si zakonisht.
  • Për detajet e mbulimit nëse udhëtoni drejt Kinës kontinentale nga cilido vend jashtë saj, referojuni artikullit rreth rrethanave lehtësuese për COVID-19 të vlefshme në të gjithë botën.

  Për hostët me rezervime në Kinën kontinentale

  • Nëse vizitori juaj vjen nga Kina kontinentale, kjo rregullore e rrethanave lehtësuese zbatohet për çdo rezervim të bërë më 28 janar 2020 ose më përpara, me datë regjistrimi në intervalin 28 janar - 1 prill 2020. Rezervimet e bëra më datë 28 janar 2020 ose më përpara, me datë regjistrimi pas datës 1 prill 2020 apo rezervimet e bëra pas datës 28 janar 2020 nuk do të mbulohen nga Rregullorja e rrethanave lehtësuese, përveç rastit kur vizitori ose hosti është prekur nga COVID-19.
  • Për detajet e mbulimit kur vizitori udhëton nga cilido vend jashtë Kinës kontinentale, referojuni artikullit rreth rrethanave lehtësuese për COVID-19 të vlefshme në të gjithë botën.

  Si funksionon

  Nëse rezervimi juaj mbulohet, do të shënohet si i tillë në faqen e detajeve të rezervimit (e gjeni në Udhëtime nëse jeni vizitor, ose në panelin e veprimeve të pritjes së vizitorëve nëse jeni host).

  Për vizitorët: Nëse anuloni një rezervim të mbuluar, do të merrni rimbursim të plotë dhe Airbnb do të rimbursojë të gjitha tarifat e shërbimit. Në këtë rast nuk është e nevojshme të na kontaktoni. Më shumë rreth rimbursimeve.

  Për hostët: Nëse anuloni një rezervim të mbuluar, nuk do të tarifoheni, statusi juaj i superhostit nuk do të ndikohet dhe Airbnb do të rimbursojë të gjitha tarifat e shërbimit. Në këtë rast nuk është e nevojshme të na kontaktoni.

  Nëse rezervimi nuk mbulohet, rregullorja e anulimit të hostit do të zbatohet si zakonisht. Ne ju inkurajojmë të kontaktoni hostin ose vizitorin për të diskutuar për anulimet dhe rimbursimet.

  Më shumë informacione

  Mund të lexoni gjithashtu Rregulloren e rrethanave lehtësuese për të mësuar rreth mbulimit të rasteve që nuk lidhen me COVID-19.

  U kërkojmë të gjithë anëtarëve të komunitetit të jenë respektues, gjithëpërfshirës dhe të zbatojnë Rregulloren e mosdiskriminimit kur bashkëveprojnë me anëtarë të tjerë të komunitetit tonë.

  Do të vazhdojmë ta shqyrtojmë zbatimin e kësaj rregulloreje. Kontrollojeni këtë faqe herë pas here për përditësime dhe informacione të reja.

  E morët ndihmën që ju duhej?

  Hyni në llogari për asistencë të personalizuar

  Kërkoni ndihmë për rezervimet, llogarinë dhe më shumë.
  Regjistrohu