Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullorja e komunitetit

Kina kontinentale: Rrethanat lehtësuese për COVID-19

Përditësuar më 25 qershor 2020

Në këtë artikull shpjegohet mbulimi dhe kriteret për anulimet që lidhen me COVID-19 sipas Rregullores së rrethanave lehtësuese lidhur me rezervimet që vizitorët e Kinës kontinentale bëjnë për qëndrime dhe Përvoja të Airbnb brenda vendit. Nëse një rezervim ka filluar tashmë (regjistrimi ka kaluar) kjo rrethanë lehtësuese nuk zbatohet. Për detaje lidhur me mbulimin e rezervimeve, me përjashtim të atyre brenda vendit në Kinën kontinentale, referoju artikullit të rrethanave lehtësuese për COVID-19 në nivel global. Për të anuluar sipas rregullores, do të të kërkohet të dorëzosh dokumentacion mbështetës për rrethanën tënde lehtësuese.

Cilat rezervime mbulohen

Rregullorja zbatohet për rezervimet që vizitorët e Kinës kontinentale bëjnë për qëndrime dhe Përvoja të Airbnb brenda vendit. Anulimi i një rezervimi mundësohet nëse të gjitha sa më poshtë janë të vërteta:

 • Ndikohet nga një njoftim apo kufizim zyrtar qeveritar për udhëtimet që të pengon të udhëtosh nga vendi i nisjes drejt destinacionit dhe
 • Është bërë deri në datën e shpalljes së njoftimit ose të kufizimit dhe
 • Data e regjistrimit është jo më shumë se 30 ditë para datës së anulimit

Politika nuk zbatohet për rezervimet tashmë të anuluara:

 • Para datës së njoftimeve të zbatueshme qeveritare ose
 • Bazuar në një marrëveshje të ndërsjellë midis pritësit dhe vizitorit

Merr për shembull zonën e karantinuar në Pekin në qershor 2020, për shkak të COVID-19. Qeveria Popullore e Bashkisë së Pekinit dhe departamenti i kontrollit të sëmundjeve njoftuan më 13 qershor 2020 se nivelet e rrezikut të zonave të caktuara në Pekin janë rritur në mesatare ose të larta. Në këtë shembull, rregullorja nuk zbatohet për anulimet e bëra para datës 13 qershor 2020, ose për prenotimet e bëra pas kësaj date.

Dokumentacioni i kërkuar

Nëse rezervimi yt kualifikohet, na kontakto brenda 14 ditësh nga data e anulimit. Do të të kërkohet të dorëzosh dokumente që pasqyrojnë arsyen, si pasojë e së cilës nuk mund të udhëtosh apo të presësh vizitorë. Do të shqyrtojmë dokumentacionin dhe do të të kontaktojmë sërish. Për shkak të situatës aktuale të COVID-19, mund të ketë vonesa.

Dokumentacioni për individët e ndikuar

Për vizitorët apo pritësit e qëndrimeve dhe të Përvojave të Airbnb:

 • Nëse zona në të cilën jeton është cilësuar si zonë me rrezik mesatar ose të lartë nga autoritetet, apo nëse kodi me ngjyra i paketës së shëndetit ka ngjyrë të kuqe ose të verdhë, duhet të na dërgosh një fotografi ekranit të paketës së shëndetit, njoftimin zyrtar për vlerësimin e nivelit të rrezikut të zonës së bashku me provën e banimit dhe/ose të vendndodhjes tënde, për shembull përmes një fotografie të ekranit të aplikacionit të hartës
 • Nëse je diagnostikuar ose dyshohesh se je me COVID-19, apo nëse je karantinuar për shkak të COVID-19, duhet të paraqesësh prova mjekësore ose dokumentacion të lëshuar nga autoritetet

Dokumentacioni për kufizimet e zonës

Nëse zona e një qëndrimi apo Përvoje të Airbnb ka kufizime udhëtimi për shkak të COVID-19, pritësi duhet të paraqesë dokumentacionin e vendndodhjes së qëndrimit ose të Përvojës në Airbnb. Këtu përfshihet:

 • Urdhri i karantinimit nga autoritetet lokale
 • Kufizimet zyrtare të udhëtimeve apo kërkesa të tjera të autoriteteve lokale, që kanë të bëjnë me COVID-19
 • Lajmërimi për kufizimin e hyrje-daljeve ose njoftimi për ndërtesën apo hapësirën

Dokumentacioni për rrethana të tjera të COVID-19

 • Prova se fluturimi apo transporti tokësor është anuluar nga ofruesi i shërbimit të transportit për shkak të COVID-19 ose rregulloreve përkatëse publike
 • Distinktivi yt si punonjës apo dokumentacioni përkatës i lëshuar nga punëdhënësi, që paraqet detyrat e tua mjekësore apo të kontrollit të sëmundjes në lidhje me COVID-19

Si funksionon

Nëse je vizitor, mund të lexosh Rregulloren e anulimit të rezervimit dhe të gjesh alternativat përkatëse duke zgjedhur udhëtimin tënd nëfaqen "Udhëtime". Nëse rezervimi nuk mbulohet, Rregullorja e anulimit të pritësit do të zbatohet si zakonisht.

Nëse je pritës, informacionet do t'i gjesh në panelin e veprimeve për pritjen e vizitorëve.

Të inkurajojmë të kontaktosh pritësin ose vizitorin tënd për të diskutuar lidhur me anulimet dhe rimbursimet.

Më shumë informacion

Në Qendrën burimore kemi krijuar artikuj për t'i ardhur në ndihmë komunitetit tonë gjatë kësaj periudhe. Atje do të gjeni informacionet më të fundit për masat që po marrim për COVID-19, nga përditësimet e politikave deri te materialet burimore për pritësit dhe vizitorët.

Mund të lexosh gjithashtu Rregulloren e rrethanave lehtësuese për të mësuar rreth mbulimit të rrethanave që nuk lidhen me COVID-19.

Nëse je pritës, të sugjerojmë të monitorosh kërkesat lokale për parandalimin dhe kontrollin e COVID-19. Të rekomandojmë të komunikosh paraprakisht me vizitorin dhe të konfirmosh nivelin e rrezikut të vendit nga vjen dhe nëse ka vërtetimin e gjendjes shëndetësore që i ke kërkuar.

U kërkojmë të gjithë anëtarëve të komunitetit të jenë respektues, gjithëpërfshirës dhe të zbatojnë Rregulloren e mosdiskriminimit kur bashkëveprojnë me anëtarë të tjerë të komunitetit tonë.

Do të vazhdojmë me shqyrtimin e zbatimit të kësaj rregulloreje. Kontrolloje këtë faqe herë pas here për përditësime dhe informacione të reja.

A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu