Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kohë pritjeje më e gjatë se zakonisht për shkak të COVID-19
  Nëse rezervimi është pas më shumë se 72 orësh, na kontaktoni më afër kohës së regjistrimit. Nëse doni të ndryshoni apo të anuloni një rezervim, mund ta bëni këtë nga faqja "Udhëtime" ose nga paneli i veprimeve të pritjes së vizitorëve.

  Cilat janë alternativat që kam për anulimin e rezervimit të një vendqëndrimi për shkak të koronavirusit (COVID-19)?

  Në varësi të kohës kur keni prenotuar rezervimin, anulimi juaj mund të mbulohet plotësisht nga rregullorja e rrethanave lehtësuese. Nëse rezervimi nuk mbulohet automatikisht, kemi alternativa të tjera.

  Për vizitorët

  Nëse rezervimi nuk kualifikohet për rregulloren e rrethanave lehtësuese, mund të kontrolloni rezervimin për të mësuar nëse ka mundësi anulimi fleksibël. Nëse po, mund të përdorni alternativat e disponueshme standarde ndrysho ose anulo.

  Si të kërkoni anulim nga hosti

  Nëse rezervimi është prenotuar para datës 10 mars 2020, me datë regjistrimi para 1 qershorit 2020 ose është prenotuar në intervalin 10 mars - 1 qershor 2020, mund të kërkoni anulim direkt nga hosti dhe të merrni rimbursim të plotë.

  Për ta bërë këtë duhet të hyni në llogarinë tuaj nga një shfletues interneti (jo nga aplikacioni Airbnb). Në banderolën në faqen Ndrysho ose anulo do të gjeni informacione se si të kërkoni rimbursim nga hosti.

  1. Shkoni tek Udhëtime dhe gjeni udhëtimin që doni të anuloni
  2. Klikoni ose shtypni Shfaq detajet e udhëtimit
  3. Nga përmbledhja, klikoni ose shtypni Shfaq detajet
  4. Klikoni ose shtypni Ndrysho ose anulo
  5. Tek Anulo rezervimin, klikoni ose shtypni Vazhdo
  6. Zgjidhni COVID-19 (koronavirusi) si arsye anulimi
  7. Klikoni ose shtypni Kërko rimbursim të plotë

  Hostit do t'i jepen deri në 48 orë kohë për t'u përgjigjur, ose 24 orë nëse rezervimi fillon brenda një jave. Nëse hosti bie dakord me anulimin, do ta dërgojmë rimbursimin në mënyrën tuaj origjinale të pagimit, duke përfshirë shumën e tarifës së shërbimit. Mësoni më shumë rreth mënyrës se si funksionojnë rimbursimet.

  Nëse hosti nuk bie dakord, mund të anuloni gjithsesi dhe rimbursimi juaj do të përcaktohet nga rregullorja standarde e anulimit të hostit.

  Alternativa të tjera

  Nëse rezervimi juaj nuk kualifikohet për rregulloren e rrethanave lehtësuese apo nëse hosti nuk pranon të anulojë, mund t'i dërgoni mesazh për të mësuar nëse do të pranonte t'ju jepte një rimbursim më të madh nëpërmjet Qendrës së zgjidhjes së problemeve.

  Për hostët

  Nëse një vizitor kërkon anulim, do t'ju dërgojmë një email për t'ju pyetur nëse pranoni të bëni rimbursim të plotë. Nëse koha e regjistrimit është brenda 7 ditëve, do të keni 24 orë kohë për t'u përgjigjur, në të kundërt do të keni 48 orë. Për t'iu përgjigjur një kërkese:

  1. Nga emaili, klikoni ose shtypniPërgjigjju vizitorit dhe do të kaloni në Airbnb
  2. Klikoni Jep rimbursim të plotë ose Refuzo rimbursimin

  Nëse pranoni të jepni rimbursim të plotë, statusi i superhostit nuk do t'ju ndikohet.

  Alternativa të tjera

  Nëse dëshironi të anuloni një rezervim për shkak të COVID-19, i cili nuk kualifikohet për rregulloren e rrethanave lehtësuese, dërgojini mesazh vizitorit dhe kërkojini të anulojë rezervimin. Penalitetet e hostit nuk zbatohen për anulimet e nisura nga vizitorët.

  Nëse vizitori nuk pranon të anulojë, mund ta anuloni gjithsesi rezervimin, por do të zbatohen penalitete.

  E morët ndihmën që ju duhej?

  Hyni në llogari për asistencë të personalizuar

  Kërkoni ndihmë për rezervimet, llogarinë dhe më shumë.
  Regjistrohu