Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Alternativat e anulimit për shkak të COVID-19

  Rezervimet e bëra deri më 14 mars 2020

  Nëse rezervimi është bërë deri më 14 mars 2020 dhe COVID-19 po ndikon në planet e tua të udhëtimit, mund të mësosh se cilat janë alternativat aktuale të anulimit dhe të rimbursimit, duke shkuar tek anulo rezervimin dhe duke zgjedhur Planet e mia të udhëtimit kanë ndryshuar për shkak të pandemisë COVID-19.

  Në varësi të rrethanave të tua, mund të të shfaqet një ose më shumë nga alternativat e mëposhtme:

  • Rimbursim sipas Rregullores së anulimit të pritësit
  • Rimbursim i plotë në para, pasi të kesh dërguar për shqyrtim dokumentacion zyrtar
  • Kredit udhëtimi për rrethanat lehtësuese
  • Kërkoji pritësit rimbursim të plotë

  Rezervimet e bëra pas datës 14 mars 2020

  Nëse rezervimi është bërë pas datës 14 mars 2020 dhe COVID-19 po ndikon në planet e tua të udhëtimit, do të zbatohet rregullorja e anulimit të pritësit. Megjithatë, nëse je sëmurë për shkak të COVID-19, kjo mbulohet nga Rregullorja standarde e rrethanave lehtësuese.

  Nëse rezervimi yt nuk kualifikohet për rimbursim të plotë, mund t'i dërgosh mesazh pritësit për të mësuar nëse dëshiron të të japë rimbursim shtesë përmes Qendrës së zgjidhjes së problemeve.

  E morët ndihmën që ju duhej?

  Artikuj të ngjashëm