Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Përditësim për COVID-19
  Për të zbuluar mundësitë e anulimit dhe të rimbursimit, zgjidh një rezervim në faqen "Udhëtime". Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet vetëm për rezervime të caktuara. Njoftojmë përditësime më datë 1 dhe 15 të çdo muaji.

  Çfarë duhet të di për mbrojtjen nga zjarri dhe monoksidi i karbonit kur udhëtoj?

  Mbrojtja dhe siguria janë të domosdoshme për çdo shtëpi. Ne inkurajojmë hostët që të instalojnë detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit (CO) në hapësirën e tyre, por është gjithashtu e rëndësishme që vizitorët të jenë të kujdesshëm dhe të marrin masa paraprake për mbrojtje, pavarësisht se kur dhe si udhëtojnë.

  Kur prenotoni një ambient në Airbnb, duhet të shqyrtoni informacionin që ka të bëjë me raportimin ose jo të hostit për detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit në pronë. Këto të dhëna do t'i gjeni në faqen e listimit nën Shërbimet.

  Detektorët e monoksidit të karbonit nuk janë të zakonshëm në shumë vende të botës, ndaj ju sugjerojmë të bleni një dhe ta merrni me vete kur udhëtoni, veçanërisht nëse vendi ku do të qëndroni nuk përmend një të tillë. Ja një shembull të detektorit portativ të monoksidit të karbonit.

  Informacion për mbrojtje nga Kryqi i Kuq Amerikan

  Monoksidi i karbonit (CO) është gaz i padukshëm, pa erë e pa ngjyrë që krijohet kur lëndët djegëse (siç janë benzina, druri, qymyri, gazi natyror, propani, nafta dhe metani) nuk digjen plotësisht. Mund të prodhohet nga pajisjet e shtëpisë që përdorin lëndë djegëse, ku përfshihen stufat, sobat, ngrohësit e ujit dhe ngrohësit e dhomës, dhe nivelet e larta të monoksidit të karbonit mund të jenë fatale. Çfarë mund të bëni:

  • Kurrë mos përdorni gjenerator, skarë, sobë kampi ose pajisje të tjera që djegin benzinë, propan, gaz natyror ose qymyr druri brenda shtëpisë, garazhit, bodrumit, qilarit ose ndonjë hapësire pjesërisht të mbyllur.
  • Mbani këto pajisje jashtë, larg dyerve, dritareve dhe ventilatorëve që mund të lejojnë monoksidin e karbonit të hyjë brenda.
  • Hapja e dyerve dhe dritareve ose përdorimi i ventilatorëve nuk do të parandalojë grumbullimin e monoksidit të karbonit në shtëpi. Edhe pse monoksidi i karbonit nuk mund të shihet ose të nuhatet, shpejt mund të çojë në paaftësi të plotë dhe vdekje. Edhe nëse nuk mund të nuhatni tymrat e shkarkimit, ende ka mundësi të jeni të ekspozuar ndaj monoksidit të karbonit. Nëse filloni të ndjeni të përziera, marramendje ose dobësi gjatë përdorimit të gjeneratorit, dilni në ajër të pastër menjëherë, pa humbur kohë.
  • Alarmet e monoksidit të karbonit* duhet të instalohen në pikat qendrore në çdo nivel të shtëpisë tuaj dhe jashtë hapësirave të fjetjes, për paralajmërim të hershëm ndaj akumulimit të monoksidit të karbonit.
  • Bateritë duhet të testohen shpesh dhe të zëvendësohen kur është nevoja.
  • Nëse bie alarmi për monoksid karboni, dilni shpejt në një vend me ajër të pastër në natyrë ose shkoni pranë një dritareje apo dere të hapur. Kurrë nuk duhet të shpërfillni alarmin e monoksidit të karbonit; gazi është vdekjeprurës dhe keni nevojë të dilni në ajër të pastër. Telefononi shërbimet lokale të emergjencës për ndihmë nga vendndodhja me ajër të pastër dhe qëndroni aty derisa të vijë personeli i emergjencës për t'ju ndihmuar.

  Vizitoniwww.redcross.org/homefires për më shumë informacion.

  * Për të komunikuar me audiencën globale, Airbnb shpeshherë përdor fjalët "alarm" dhe “detektor" në mënyrë të ndërkëmbyeshme.

  Emri i Kryqit të Kuq Amerikan, emblema dhe materialet e mbrojtura nga të drejtat e autorit përdoren me lejen e tyre, gjë që në asnjë mënyrë nuk përbën përkrahje, të shprehur apo të nënkuptuar, të çfarëdo produkti, shërbimi, biznesi, opinioni apo pikëpamjeje politike. Logoja e Kryqit të Kuq Amerikan është markë e regjistruar në pronësi të Kryqit të Kuq Kombëtar Amerikan. Për më shumë informacion lidhur me Kryqin e Kuq Amerikan, vizitoni redcross.org.

  E morët ndihmën që ju duhej?