Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kohë pritjeje më e gjatë se zakonisht për shkak të COVID-19
  Nëse rezervimi është pas më shumë se 72 orësh, na kontaktoni më afër kohës së regjistrimit. Nëse doni të ndryshoni apo të anuloni një rezervim, mund ta bëni këtë nga faqja "Udhëtime" ose nga paneli i veprimeve të pritjes së vizitorëve.

  Kur do ta marr rimbursimin?

  Most refunds arrive within 10 days, but for some payment methods and regions, it might take longer.

  We send your refund on the day your reservation is canceled. Once we send it, the refund is on its way, and your payment provider (for example, your bank or credit card issuer) will have the most up-to-date info about when funds will arrive.

  Here are estimates of when you can expect to see a refund—it all depends on how you paid and where you live:

  • Major credit cards, including prepaid credit and debit cards: 5-15 business days, except in Brazil, where it can take up to 2 credit card statements
  • Airbnb for Work credit: Within 24 hours
  • Airbnb gift credit: Within 24 hours
  • Alipay: 1 business day
  • Apple Pay: Within 24 hours
  • Aura: Up to 2 credit card statements
  • Elo: Up to 2 credit card statements
  • Google Pay: Within 24 hours
  • Hipercard: Up to 2 credit card statements
  • Hongbao credit: Within 24 hours
  • iDEAL: Up to 5 business days
  • PayPal: Within 24 hours
  • PayU: Up to 10 business days
  • Postepay: 7-15 business days
  • Sofort Überweisung: Up to 5 business days
  • WeChat Pay: 1 business day
  • Other payment methods: 15 business days
  E morët ndihmën që ju duhej?