Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Përditësim për COVID-19
  Për të zbuluar mundësitë e anulimit dhe të rimbursimit, zgjidh një rezervim në faqen "Udhëtime". Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet vetëm për rezervime të caktuara. Nëse regjistrimi është pas datës 15 gusht, kthehu sërish këtu më 15 korrik 2020 për t'u njohur me përditësimet.

  Po sikur të më duhet ta anuloj për shkak të një emergjence apo rrethane të pashmangshme?

  Vini re: Ky artikull nuk flet për rrethanat që lidhen me pandeminë e koronavirusit (COVID-19). Lexoni artikullin e rrethanave lehtësuese për COVID-19 për të mësuar rreth mbulimit të rrethanave që lidhen me COVID-19 dhe në veçanti për kufizimet e mbulimit të rezervimeve që bëhen pas 14 marsit 2020.

  Ja se si funksionon

  Ne mund t'ju japim një rimbursim ose të anulojmë gjobat nëse ju duhet të anuloni për shkak të një rrethane të papritur që është jashtë kontrollit tuaj. Më poshtë është një listë e rrethanave që mbulohen nga Rregullorja e rrethanave lehtësuese. Para se të anuloni, kontrolloni që rrethanat tuaja të jenë të përfshira në listën e mëposhtme dhe se mund të dërgoni dokumentacionin e kërkuar.

  Është e rëndësishme të keni parasysh se anulimet pa penalitet vlejnë vetëm për rrethana lehtësuese që ndodhin përpara datës zyrtare të regjistrimit të rezervimit tuaj. Përveç kësaj, Rregullorja e rrethanave lehtësuese nuk zbatohet për rezervimet e Luxe ose Luxury Retreats, të cilat i nënshtrohen Rregullores së rimbursimit të vizitorit të Luxe.

  Rrethanat që kërkojnë dokumentacion

  Vdekja e një hosti, vizitori ose co-hosti, bashkëvizitori, anëtari të afërt të familjes ose kujdestari. Do t'ju kërkohet të dërgoni një nga këto dokumente:

  • Certifikatë vdekjeje
  • Lajmërim vdekjeje
  • Artikull në lajme që përmend të ndjerin
  • Deklarata e policisë

  Sëmundje apo lëndim i rëndë i papritur që ka prekur hostin apo ndonjë anëtar të palës udhëtuese. Do t'ju kërkohet të dërgoni një deklaratë nga një mjek që konfirmon se personi nuk mund të presë vizitorë apo të udhëtojë për shkak të një sëmundjeje apo lëndimi të rëndë të papritur. Deklarata duhet të ketë datë pas prenotimit të rezervimit dhe të dorëzohet brenda 14 ditësh nga anulimi. Në këtë kohë, kushtet ekzistuese të njohura paraprakisht nga përdoruesi në kohën e prenotimit nuk mbulohen nga Rregullorja e rrethanave lehtësuese.

  Detyrimet e mandatuara nga qeveria duke përfshirë detyrën e shërbimit në juri gjyqësore, kufizimet e udhëtimit, daljet në gjykatë dhe dislokimin ushtarak. Do t'ju kërkohet të dërgoni një kopje të njoftimit zyrtar me datë pas prenotimit të rezervimit, duke përfshirë emrin e personit që përmbush detyrimin.

  Dëmtime të paparashikuara të pronës dhe probleme me mirëmbajtjen dhe shërbimet në listimin e Airbnb që e bëjnë të pasigurt pritjen e vizitorëve, ose që pengojnë vizitorët të kenë akses në shërbimet bazë, si uji i rrjedhshëm. Kjo nuk përfshin rinovimet e planifikuara. Do t'ju kërkohet të dërgoni të gjitha dokumentet e mëposhtme:

  • Vërtetim që problemi është duke u rregulluar
  • Një vlerësim se kur do të rregullohet
  • Një faturë për riparimet që janë duke u kryer
  • Fotografitë e dëmtimit

  Bllokimi i transportit që e bën të pamundur udhëtimin drejt destinacionit tuaj, duke përfshirë mbylljet e rrugëve dhe anulimet e fluturimeve, aty ku nuk ka mënyra alternative udhëtimi. Kjo përfshin mbylljen dhe anulimin e shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore, si tërmetet apo stuhitë e rënda. Do t'ju kërkohet të dorëzoni një njoftim për mbylljen e rrugës, ose dokumentacion nga kompania e fluturimit se fluturimi është anuluar dhe dokumentacion mbështetës që konfirmon se nuk është e mundur të udhëtohet për në destinacionin tuaj.

  Anulimet e trenave, autobusëve apo trageteve ku në të njëjtën ditë nuk kishte udhëtime alternative të disponueshme. Do t'ju kërkohet të dorëzoni dokumentacionin që tregon qartë se transportuesi nuk operonte atë ditë, si një fotografi e faqes së internetit të kompanisë apo një link me një deklaratë zyrtare nga transportuesi.

  Rrethanat që kërkojnë shqyrtim të veçantë

  Për këto rrethana nuk kërkohet dokumentacion, por ekipi ynë i specializuar do të shqyrtojë çdo rast për të konfirmuar që ju jeni të prekur drejtpërdrejt.

  Rezervimet e Open Homes që janë anuluar. Më shumë informacion rreth Open Homes.

  Fatkeqësitë natyrore, aktet terroriste dhe trazirat civile/politike që pengojnë vizitorin të udhëtojë për në ose nga destinacioni, apo që e bëjnë të pasigurt pritjen e vizitorëve.

  Sëmundje epidemike ose sëmundje që prek papritmas një rajon apo një grup të tërë njerëzish. Kjo nuk përfshin sëmundjet ekzistuese që lidhen me një zonë, për shembull: malaria në Tajlandë ose ethet tropikale në Havaj. Çdo përditësim i politikës sonë në lidhje me shpërthimin e një sëmundjeje dhe objektin e zbatimit të politikës, do të përcaktohet në bazë të njoftimeve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe autoritetet lokale.

   Kufizimet e udhëtimit të vendosura nga një qeveri, agjensi e zbatimit të ligjit apo ushtri që kufizojnë udhëtimin drejt apo nga vendndodhja e listimit apo përvojës.

   Këshillat zyrtare për mbrojtjen dhe kërcënimin e sigurisë të nxjerra për vendndodhjen e listimit apo përvojës ose vendin nga ku do të largohet vizitori.

   Mungesa e shërbimeve utilitare thelbësore që ndikojnë në vendndodhjen e listimit ose përvojës.

   Ndryshimet në kriteret për vizat apo pasaportat që e bëjnë të pamundur udhëtimin drejt destinacionit. Kjo nuk përfshin dokumentet e udhëtimit të humbura ose të skaduara.

   Çfarë duhet të bëni më pas

   Nëse keni konfirmuar se rrethana juaj i përmbush kriteret e mësipërme, së pari anuloni rezervimin e banesave ose Përvojën në Airbnb. Nëse kategorizohet nën një rrethanë lehtësuese të njohur, do të njoftoheni se rezervimi juaj kualifikohet për një anulim pa penalitet dhe do të merrni rimbursim të plotë nëse jeni vizitor.

   Nëse rezervimi juaj nuk kualifikohet automatikisht, vijoni me anulimin e rezervimit dhe më pas na kontaktoni për të paraqitur një kërkesë. Ne do t'ju udhëzojmë në hapat në vijim, të cilët do të përfshijnë dërgimin e çdo dokumentacioni të nevojshëm dhe pritjen e shqyrtimit të rastit nga ekipi ynë. Kërkesat për dëmshpërblim duhet të dërgohen brenda 14 ditësh nga anulimi.

   E morët ndihmën që ju duhej?

   Hyni në llogari për asistencë të personalizuar

   Kërkoni ndihmë për rezervimet, llogarinë dhe më shumë.
   Regjistrohu