Logoja e Airbnb.org
Logoja e Airbnb.org
Logoja e Airbnb.org

Bashkohemi si një komunitet global

Bëj një donacion sot për të financuar strehimin e përkohshëm të njerëzve në kohë krize.

Na ndihmo të strehojmë më shumë njerëz

Ne nuk mund ta dimë se kur mund të shpërthejë një konflikt i madh apo ku mund të godasë një katastrofë natyrore. Megjithatë, në kohë krizash, Airbnb.org dëshiron t'i ndihmojë njerëzit të gjejnë një vendqëndrim. Mbështetja jote na ndihmon ta plotësojmë këtë nevojë kritike.
Dhuro sot

Na ndihmo të strehojmë më shumë njerëz

Ne nuk mund ta dimë se kur mund të shpërthejë një konflikt i madh apo ku mund të godasë një katastrofë natyrore. Megjithatë, në kohë krizash, Airbnb.org dëshiron t'i ndihmojë njerëzit të gjejnë një vendqëndrim. Mbështetja jote na ndihmon ta plotësojmë këtë nevojë kritike.
Dhuro sot

Na ndihmo të strehojmë më shumë njerëz

Ne nuk mund ta dimë se kur mund të shpërthejë një konflikt i madh apo ku mund të godasë një katastrofë natyrore. Megjithatë, në kohë krizash, Airbnb.org dëshiron t'i ndihmojë njerëzit të gjejnë një vendqëndrim. Mbështetja jote na ndihmon ta plotësojmë këtë nevojë kritike.
Dhuro sot

Ndikimi ynë në vitin 2022

Në vitin 2022, pritësit, donatorët, partnerët dhe entet e referimit të Airbnb.org bashkuan forcat për të ndihmuar qindra mijëra njerëz të shpërngulur nga konfliktet dhe katastrofat natyrore, viti i angazhimit tonë më madh deri më sot:
Mbi 140 000

Vizitorë të strehuar në vitin 2022

Ndër vizitorët kishte njerëz që largoheshin nga Ukraina, refugjatë afganë dhe njerëz të shpërngulur brenda SHBA për shkak të katastrofave natyrore.
1,5 milionë

Net qëndrimi falas

Nga viti 2012 deri më sot, përmes programeve të Airbnb.org janë strehuar gjithsej 250 000 vizitorë.
112

Organizatat me të cilat kemi bashkëpunuar

Në vitin 2022, 112 organizata, përfshirë organizatat jofitimprurëse dhe agjencitë qeveritare, kontaktuan me komunitetin global të pritësve të Airbnb.org për të mbështetur njerëzit në kohë krize.

Si përdoren donacionet e tua

100% e donacionit tënd do të shkojë për mundësimin e strehimeve afatshkurtra për vizitorët e Airbnb.org
Si funksionon donacioni?
Qëndrimet janë krejtësisht falas për vizitorët e programit tonë. Airbnb.org nuk mban kurrë komisione, ndaj çdo dollar që dhuron shkon për të ndihmuar njerëzit të gjejnë strehim atëherë kur kanë më shumë nevojë.

Një rrjet global mbështetjeje

Airbnb.org bashkëpunon me organizata jofitimprurëse që u mundësojnë njerëzve të gjejnë strehim të përkohshëm, burime dhe mbështetje në kohë krize. Ne ndajmë një qëllim të ngjashëm: të ndihmojmë ata që mund të mbeten jashtë vëmendjes në raste krizash.
Dhuro

Community Sponsorship Hub

Në vitin 2022, Qendra "Community Sponsorship Hub" ndihmoi njerëzit të krijonin "rrethet e sponsorëve" për të mirëpritur dhe mbështetur refugjatët afganë, shumë prej të cilëve qëndruan te pritësit e Airbnb.org pasi mbërritën në SHBA.

Community Sponsorship Hub

Në vitin 2022, Qendra "Community Sponsorship Hub" ndihmoi njerëzit të krijonin "rrethet e sponsorëve" për të mirëpritur dhe mbështetur refugjatët afganë, shumë prej të cilëve qëndruan te pritësit e Airbnb.org pasi mbërritën në SHBA.

Community Sponsorship Hub

Në vitin 2022, Qendra "Community Sponsorship Hub" ndihmoi njerëzit të krijonin "rrethet e sponsorëve" për të mirëpritur dhe mbështetur refugjatët afganë, shumë prej të cilëve qëndruan te pritësit e Airbnb.org pasi mbërritën në SHBA.

“Me kreditet e strehimit të përkohshëm të Airbnb.org, rrethet e sponsorëve mund të sigurojnë strehim fillestar [për refugjatët] dhe të ndihen më të sigurt në mirëpritjen e të sapoardhurve, ndërsa ata fillojnë të rindërtojnë jetën e tyre në Amerikë.”

Sarah Krause, Drejtoreshë Ekzekutive, Community Sponsorship Hub

CORE

Pritësit e Airbnb.org strehuan ekipet e CORE që mbërritën në Florida për të ndihmuar pas uraganit Ian. Gjithashtu, disa ambiente u shndërruan në qendra koordinimi dhe depo furnizimi.

CORE

Pritësit e Airbnb.org strehuan ekipet e CORE që mbërritën në Florida për të ndihmuar pas uraganit Ian. Gjithashtu, disa ambiente u shndërruan në qendra koordinimi dhe depo furnizimi.

CORE

Pritësit e Airbnb.org strehuan ekipet e CORE që mbërritën në Florida për të ndihmuar pas uraganit Ian. Gjithashtu, disa ambiente u shndërruan në qendra koordinimi dhe depo furnizimi.

"Kur godasin katastrofat, plotësimi i nevojave nuk mund të presë, sidomos ato të komuniteteve të margjinalizuara. Strehimi nga Airbnb.org i ekipeve të vijës së parë të CORE ka qenë kritik për ofrimin e asistencës për shpëtimin e jetëve."

Laura Cansicio, Zëvendëspresidente e Departamentit të Partneriteteve dhe Zhvillimit

EURORDIS

Që nga pushtimi rus, EURORDIS ka ndihmuar njerëzit në Ukrainë të prekur nga një sëmundje e rrallë, të largohen nga vendi dhe të gjejnë akomodim dhe përkujdesje të specializuar.

EURORDIS

Që nga pushtimi rus, EURORDIS ka ndihmuar njerëzit në Ukrainë të prekur nga një sëmundje e rrallë, të largohen nga vendi dhe të gjejnë akomodim dhe përkujdesje të specializuar.

EURORDIS

Që nga pushtimi rus, EURORDIS ka ndihmuar njerëzit në Ukrainë të prekur nga një sëmundje e rrallë, të largohen nga vendi dhe të gjejnë akomodim dhe përkujdesje të specializuar.

"Partneriteti me Airbnb.org është një shembull i një programi ndihme që merr parasysh nevojat komplekse e jo gjithmonë të kuptuara të familjeve me sëmundje të rralla."

Yann Le Cam, Drejtor Ekzekutiv i EURORDIS

Global Empowerment Mission

Në vitin 2022, GEM bashkëpunoi me Airbnb.org për të zhvendosur studentët afrikanë nga Ukraina dhe për të strehuar familjet me të ardhura të ulëta në Florida të shpërngulur nga uragani Ian.

Global Empowerment Mission

Në vitin 2022, GEM bashkëpunoi me Airbnb.org për të zhvendosur studentët afrikanë nga Ukraina dhe për të strehuar familjet me të ardhura të ulëta në Florida të shpërngulur nga uragani Ian.

Global Empowerment Mission

Në vitin 2022, GEM bashkëpunoi me Airbnb.org për të zhvendosur studentët afrikanë nga Ukraina dhe për të strehuar familjet me të ardhura të ulëta në Florida të shpërngulur nga uragani Ian.

"Përmes programit Airbnb.org, mund të ofrojmë edhe më shumë asistencë dhe t'u japim më shumë siguri personave të prekur."

Michael Capponi, Themelues dhe President i Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

Në vitin 2022, Nova Ukraine bashkëpunoi me Airbnb.org për të ndihmuar njerëzit që largohen nga Ukraina të fillojnë një jetë të re në Shtetet e Bashkuara ose në Evropë.

Nova Ukraine

Në vitin 2022, Nova Ukraine bashkëpunoi me Airbnb.org për të ndihmuar njerëzit që largohen nga Ukraina të fillojnë një jetë të re në Shtetet e Bashkuara ose në Evropë.

Nova Ukraine

Në vitin 2022, Nova Ukraine bashkëpunoi me Airbnb.org për të ndihmuar njerëzit që largohen nga Ukraina të fillojnë një jetë të re në Shtetet e Bashkuara ose në Evropë.

"Iu drejtova Nova Ukraine të më ndihmonte të gjeja akomodim për vete dhe për djalin tim 4-vjeçar. Ata m'u përgjigjën menjëherë. Kishim një rezervim [të paguar nga] Airbnb.org për një muaj të plotë!"

Natalia, vizitore e Airbnb.org

Phineo

Pas pushtimit të Ukrainës, Phineo dhe United for Ukraine ndihmuan nënat beqare, të moshuarit dhe njerëz të tjerë të disavantazhuar të gjenin vendqëndrime në shtetet fqinje.

Phineo

Pas pushtimit të Ukrainës, Phineo dhe United for Ukraine ndihmuan nënat beqare, të moshuarit dhe njerëz të tjerë të disavantazhuar të gjenin vendqëndrime në shtetet fqinje.

Phineo

Pas pushtimit të Ukrainës, Phineo dhe United for Ukraine ndihmuan nënat beqare, të moshuarit dhe njerëz të tjerë të disavantazhuar të gjenin vendqëndrime në shtetet fqinje.
"Mbështetja financiare dhe teknologjike e Airbnb.org na ka mundësuar t'i përgjigjemi menjëherë krizës përmes një mjeti ndërlidhës, pritësve të verifikuar dhe qasjes në një linjë asistence 24/7."
Alina Nosenko, Drejtoreshë e partneriteteve strategjike, Phineo

Falënderojmë partnerët tanë dhe entet e referimit

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo

© 2023 Airbnb.org. Të gjitha të drejtat të rezervuara
© 2023 Airbnb.org. Të gjitha të drejtat të rezervuara
© 2023 Airbnb.org. Të gjitha të drejtat të rezervuara