Përkatësinë e kemi në thelb

Nuk ka përkatësi pa diversitet dhe përfshirje. Për të krijuar një botë ku njerëzit mund të Përkasin Kudo, duhet të ndërmarrim hapa të vërtetë për të ndërtuar vend pune ku të gjithë të ndjehen të mirëpritur dhe çdo mendim të merret parasysh.

Gjinia e punonjësve të Airbnb në mbarë botën

Gjinia e punonjësve të Airbnb në mbarë botën

2018

2017


Gjinia e punonjësve të Airbnb në SHBA

Gjinia e punonjësve të Airbnb në SHBA

2018

2017


Raca dhe etnia e punonjësve të Airbnb në SHBA

Raca dhe etnia e punonjësve të Airbnb në SHBA

Lidershipi përkufizohet si niveli 11 ose më lart, ka të paktën një vartës të drejtpërdrejtë, i cili nuk është i përkohshëm në punë, me kontratë ose praktikant.* *
Teknike përkufizohen ekipet inxhinierike, të produktit, dizajnit, shkencës së të dhënave (analizës) dhe teknologjisë së informacionit. Nuk përfshihen Asistentët Ekzekutivë dhe Koordinatorët e Ekipeve.**
Inxhinieria përfshin këdo që është pjesë e departamentit tonë të Inxhinierisë. Nuk përfshihen asistentët ekzekutivë dhe koordinatorët e ekipeve.**

Able@

Able@ është një grup për punonjësit me disa (pa)aftësi të dukshme, të padukshme dhe çdo gjë të ndërmjetme, si edhe i aleatëve tanë. Able@ është dizajnuar për të rritur dhe fuqizuar anëtarët duke u angazhuar në përpjekje këshilluese për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të përmirësuar akomodimin ndaj nevojave tona unike.

AirPride@

AirPride@ takohet rregullisht me misionin për ta mbajtur Airbnb një vend të mrekullueshëm për njerëzit LGBTQ që të punojnë këtu. Planifikojmë aktivitete sociale, përpjekje vullnetare të përqendruara për LGBTQ dhe punojmë për të edukuar zyrën në kuptimin më të gjerë nëpërmjet veprimtarive të tilla, si Krenaria dhe panelet e brendshme edukuese.

Asians@

Asians@ është një përmbledhje e Grupeve Njerëzore dhe Kulturore të Azisë dhe Ishujve të Paqësorit (API) që ofron hapësirë për mbështetje dhe mbrojtje. Përpiqemi t'u sigurojmë të gjithë anëtarëve tanë ndjenjën e përkatësisë në Airbnb, si brenda kompanisë, ashtu edhe në komunitetin tonë global të Hostëve dhe Vizitorëve.

Black@

Black@ përpiqet të sigurojë që të gjithë anëtarët të marrin ndjenjë përkatësie në Airbnb. Ofrojmë një hapësirë të sigurt takimi për punonjësit me ngjyrë dhe aleatët, për të diskutuar diversitetin racial dhe etnik gjatë rekrutimit, tërheqjes dhe përpjekjeve të komunitetit në Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ ndodhet aty për të festuar sfondin e ndryshëm të punonjësve të Airbnb. Mirëpresim emigrantët dhe vendasit në komunitetin tonë të punonjësve për t'u bashkuar dhe për të ndarë përvojat, burimet dhe perspektivat e vërteta globale se përkatësia e tyre është kudo.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ feston ngjashmëritë dhe diversitetin që ofron kultura jonë. Përpiqemi që të edukojmë, të ngremë dhe të mbështesim komunitetet tona Latinx nëpërmjet ngjarjeve vullnetare, fiestave, leksioneve dhe mundësive të arritshme.

Natives@

Natives@ u krijuan për t'i dhënë të gjithë popujve indigjenë, amerikanëve vendas, anëtarëve të Kombeve të Para, Inuitëve dhe Aborigjenëve një zë të fortë në komunitetin Airbnb. I mbajmë gjallë kulturat tona duke nxitur ndërgjegjësimin dhe festimin e ndërsjelltë, duke nxitur një ndjenjë krenarie për të gjithë ata që ndajnë këtë trashëgimi.

Nerdettes@

Nerdettes@ qëndron për gratë në inxhinieri, shkencën e të dhënave dhe ITX! Organizojmë takime të rregullta për të ndarë përvojat tona dhe për të mbështetur njëri-tjetrin për heqjen e pengesave, me qëllim që të gjithë të zhvillohen. Bashkohuni me ne te dreka jonë mujore dhe prezantoni veten përpara komunitetit!

Parents@

Parents@ është një grup që mbështet punonjësit me fëmijë, i përkushtuar për ndërtimin e një kulture që është e shëndetshme për prindërit dhe familjet e tyre. Ndajmë burime për kujdesin ndaj fëmijëve, edukimin, prindërimin, udhëtimin me fëmijët, kthimin në punë pas lindjes dhe shumë të tjera.

Tribe@

Tribe@ filloi si një grup për çdo person të interesuar ndaj jetës dhe kulturës hebraike në Airbnb, dhe është zgjeruar për t'u bërë si pikë referimi e përgjithshme për të ndarë kulturat e veçanta fetare dhe etnike me komunitetin e punonjësve të Airbnb. Takohemi për të diskutuar burimet dhe përvojat, dhe për të festuar momentet historike dhe arritjet tona!

Veterans@

Veterans@ festojnë kontributet dhe sakrificat e veteranëve të Forcave të Armatosura. Mbështesim kauzat e veteranëve brenda nesh dhe në komunitetin global, duke përfshirë rekrutimin e veteranëve në Airbnb dhe mbështetjen ndaj familjeve të ushtarëve, anëtarëve të shërbimit dhe veteranëve me aftësi të kufizuara/të plagosur.

Women@

Grupi Women@ Airfinity është një vend i sigurt për të gjitha gratë në Airbnb dhe për këdo që mbështesin ato. Jemi të përkushtuar që të ruajmë një komunitet të hapur për diskutime në lidhje me sfidat me të cilat përballen gratë në teknologji, mundësitë për mentorim dhe mbështetje për udhëheqje në Airbnb.