Airbnb mundësohet pikërisht nga larmia e komunitetit tonë global

Ndërtimi i një platforme gjithëpërfshirëse për të gjithë pritësit dhe vizitorët është qëllimi ynë më i madh dhe ne punojmë vazhdimisht për përmirësimin e saj.
Të kuptosh paragjykimet dhe ndjenjën e përkatësisë

Një nga mënyrat se si ne po luftojmë diskriminimin është duke bërë trajnime rreth paragjykimit të pavetëdijshëm. Për t'i ndihmuar anëtarët tanë të kuptojnë diskriminimin dhe paragjykimet që e shkaktojnë atë, kemi krijuar këtë guidë për eksplorimin e paragjykimeve dhe faktorve të tjerë që ndikojnë në vendimet e njerëzve, edhe pa dijeninë e tyre.

Duke vepruar së bashku

Airbnb Citizen mbështet progresin duke punuar së bashku me komunitetin tonë global. Këtu ndajmë mjete për të mësuar dhe mbështetur, ide nga mendimtarë të mëdhenj, lajme për statusin e qiradhënies së shtëpisë dhe mënyra për të vepruar.

Ndihmojmë hostët tanë të krijojnë ndjenjën e përkatësisë

Mirëkuptimi i përbashkët është thelbësor për t'i bërë përvojat Airbnb më mikpritëse dhe përfshirëse. Qendra jonë e zgjeruar e ndihmës ka përgjigje për shumë pyetje të botës reale në lidhje me rregulloren tonë të mosdiskriminimit.

Duam të dëgjojmë diçka nga ti

Ne frymëzohemi nga gjallëria e Qendrës së Komunitetit, ku hostët tanë ndajnë përvoja dhe ide me njëri-tjetrin, duke na ngazëllyer dhe motivuar të ndërtojmë një platformë më të mirë. Ndaj përvojat e tua të marrëdhënies njerëzore dhe nxit një diskutim.