Qëndrime të vijës së parë për punonjësit e ndihmës për COVID-19

Çfarë janë qëndrimet e vijës së parë?

Nëpërmjet Airbnb.org, pritësit mund të ofrojnë një vendqëndrim për punonjësit e ndihmës së COVID-19 që duhet të qëndrojnë më pranë vendit të punës ose të distancuar në mënyrë të sigurt nga familjet.

Çfarë janë qëndrimet e vijës së parë?

Nëpërmjet Airbnb.org, pritësit mund të ofrojnë një vendqëndrim për punonjësit e ndihmës së COVID-19 që duhet të qëndrojnë më pranë vendit të punës ose të distancuar në mënyrë të sigurt nga familjet.

Për kë janë?

Qëndrimet e vijës së parë janë të disponueshme për punonjësit e ndihmës që janë të lidhur me një nga partnerët jofitimprurës të Airbnb.org dhe u nevojitet një vendqëndrim.

Për kë janë?

Qëndrimet e vijës së parë janë të disponueshme për punonjësit e ndihmës që janë të lidhur me një nga partnerët jofitimprurës të Airbnb.org dhe u nevojitet një vendqëndrim.

Si të ndihmosh

Të intereson të strehosh punonjësit e ndihmës për COVID-19? Duhet të jesh aktualisht një pritës në Airbnb që mund të ofrosh të gjithë listimin.

Si të ndihmosh

Të intereson të strehosh punonjësit e ndihmës për COVID-19? Duhet të jesh aktualisht një pritës në Airbnb që mund të ofrosh të gjithë listimin.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Zbulo më shumë informacion rreth programit ose mënyrës se si të strehosh punonjësit e ndihmës për COVID-19.

Qëndrimet e vijës së parë dhe Airbnb.com

Programi i qëndrimeve të vijës së parë po bëhet pjesë e Airbnb.org, një organizatë jofitimprurëse 501 (c)(3) që nxjerr në pah fuqinë e ndarjes së hapësirave dhe burimeve në kohë krize.