Prit vizitorë në një agroturizëm në Airbnb

Airbnb dëshiron të ndihmojë më shumë fermerë të bëhen pjesë e komunitetit të pritësve të Airbnb dhe të fitojnë të ardhura shtesë nëpërmjet agroturizmit. Duke pritur vizitorë në agroturizëm në Airbnb, u jep atyre mundësinë të shijojnë më nga afër një përvojë autentike të jetës së përditshme në një fermë.

Çfarë është Airbnb?

Airbnb është ura që lidh njerëzit me vendqëndrime dhe aktivitete anembanë botës. Motori i komunitetit janë pritësit, të cilët u ofrojnë vizitorëve mundësinë unike për të udhëtuar si vendas.

Pse të presësh vizitorë në Airbnb?

Airbnb e bën të thjeshtë dhe të sigurt pritjen e udhëtarëve. Ke kontroll të plotë mbi disponueshmërinë tënde, çmimet, rregullat e shtëpisë dhe mënyrën se si bashkëvepron me vizitorët.

Jemi këtu për të të ndihmuar

Për të të siguruar ty, banesën dhe sendet e tua personale, për çdo prenotim ofrojmë një mbulim prej 1 milion dollarësh për mbrojtjen e pronës nga dëmtimet dhe një sigurim tjetër prej 1 milion dollarësh në rast aksidentesh.

Pritja e vizitorëve në 3 hapa

Publikoje falas ambientin tënd

Jep me qira dhe pa tarifa regjistrimi çdo lloj hapësire, nga një shtëpi miqsh e deri te një hangar.

Vendos se si dëshiron t'i presësh vizitorët

Zgjidhe vetë kohën, çmimet dhe kriteret për vizitorët. Jemi të gatshëm të të ndihmojmë në çdo hap.

Mirëprit vizitorin e parë

Pas publikimit të listimit, vizitorët e kualifikuar mund të të kontaktojnë. Vizitorëve mund t'u dërgosh çdo lloj pyetjeje me mesazh, para qëndrimit të tyre.

Susan pret vizitorë në Crookwell, New South Wales
Airbnb është kthyer në një element të rëndësishëm të ardhurash për të ndihmuar me shpenzimet e ushqyerjes, qethjes dhe atyre shëndetësore për rritjen e alpakave. Këto të ardhura e ndihmojnë gjithashtu komunitetin tonë lokal me kafene, restorante, evente, aktivitete dhe vizita të tjera në fermë që përfitojnë nga këta vizitorë.
Susan pret vizitorë në Crookwell, New South Wales
Airbnb është kthyer në një element të rëndësishëm të ardhurash për të ndihmuar me shpenzimet e ushqyerjes, qethjes dhe atyre shëndetësore për rritjen e alpakave. Këto të ardhura e ndihmojnë gjithashtu komunitetin tonë lokal me kafene, restorante, evente, aktivitete dhe vizita të tjera në fermë që përfitojnë nga këta vizitorë.

Kemi menduar ne për ty

E dimë që ka shumë rëndësi të kesh besim tek njerëzit që qëndrojnë në banesën tënde. Airbnb të lejon të vendosësh kërkesa strikte për të përcaktuar se kush mund të prenotojë dhe për t'i njohur vizitorët para qëndrimit të tyre.

Megjithatë, nëse ndodh diçka, ke mbështetjen tonë. Ti si pritës je gjithmonë i mbrojtur, duke filluar nga sigurimi ynë prej 1 milion dollarësh për dëmtimin e pronës e deri te asistenca globale 24/7.

Mundësi për të kërkuar dokument identifikimi zyrtar para prenotimit
Rregullat e shtëpisë me të cilat duhet të pajtohen vizitorët
Mundësi për të lexuar recensionet e udhëtimeve të shkuara
Mbulim falas deri në 1 milion dollarë për dëmtimin e pronës
Asistenca globale e klientit 24/7

Pagesa më të thjeshta

Tarifo shumën që do

Je gjithmonë ti që e zgjedh çmimin tënd. Ke nevojë për ndihmë? Kemi mjete që të ndihmojnë t'i përgjigjesh kërkesës në zonën tënde.

Paguaj tarifa të ulëta

Regjistrimi është pa pagesë. Në përgjithësi, Airbnb merr nga pritësi një tarifë fikse prej 3% për rezervim, që është ndër tarifat më të ulëta në industri.

Merri pagesat shpejt

Pas mbërritjes së vizitorit, mund të të paguajmë me Paypal, depozitë direkte ose me mënyra të tjera të disponueshme.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Kush mund të bëhet pritës në Airbnb?

Është e lehtë të bëhesh pritës në Airbnb në shumicën e zonave dhe krijimi i listimeve është gjithnjë falas. Të gjitha apartamentet dhe banesat, dhomat private, shtëpitë mbi pemë dhe kështjellat janë vetëm disa nga pronat që pritësit kanë dhënë me qira në Airbnb.

Për më shumë detaje rreth asaj që pritet nga pritësit, referoju standardeve të komunitetit të Airbnb për sigurinë, mbrojtjen, besueshmërinë, si dhe standardeve të mikpritjes që i ndihmojnë pritësit të marrin recensione shumë të mira nga vizitorët.

Çfarë kërkohet nga vizitorët para prenotimit?

Të gjithë përdoruesve të Airbnb u kërkojmë disa informacione para se të udhëtojnë me ne. Para se të bëjnë një kërkesë rezervimi, vizitorët duhet t'i kenë plotësuar të gjitha këto informacione. Këto informacione të mundësojnë të dish se kë të presësh dhe se si ta kontaktosh vizitorin.

Kërkesat e Airbnb për vizitorët përfshijnë: • Emrin e plotë • Adresën e emailit • Numrin e telefonit të konfirmuar • Mesazhin prezantues • Pajtimin me Rregullat e shtëpisë • Informacionin e pagesës

Nga vizitorët pritet, por jo detyrimisht, të kenë një fotografi profili. Mund të kërkosh gjithashtu që vizitorët të japin dokumentin e identifikimit para se të prenotojnë ambientin tënd.

Sa kushton publikimi i ambientit tim?

Regjistrimi në Airbnb dhe publikimi i banesës është krejtësisht falas.

Në momentin që pritësit marrin një rezervim, u aplikojmë atyre një tarifë shërbimi të Airbnb, që zakonisht është 3%, për të mbuluar kostot e biznesit.

Çfarë mbrojtje kam në rast dëmtimi të pronës?

Garancia e pritësit të Airbnb i siguron atij një mbulim deri në 1 000 000 dollarë për dëmet në pronë, në rastet e rralla kur dëmet e shkaktuara nga vizitorët e tejkalojnë shumën e kaparit të garancisë ose nëse ky i fundit nuk është vendosur.

Programi i Garancisë së pritësit nuk ofron mbulim për para në dorë dhe letra me vlerë, koleksione, vepra të rralla arti, bizhuteri, kafshë shtëpiake ose përgjegjësi personale. U rekomandojmë pritësve t'i sigurojnë ose t'i heqin sendet me vlerë kur lëshojnë me qira ambientin e tyre. Gjithashtu, programi nuk mbulon humbje ose dëmtime të pronës për shkak të konsumimit dhe vjetrimit.

Mëso më shumë rreth Garancisë së pritësit në http://airbnb.com/guarantee

Si duhet ta zgjedh çmimin e listimit?

Çmimi që vendos për listimin tënd varet krejtësisht nga ti. Për ta pasur më të lehtë të vendosësh, mund të kërkosh listime të krahasueshme në qytetin ose lagjen tënde e të krijosh një ide mbi çmimet e tregut.

Tarifat shtesë • Tarifa e pastrimit: tarifën e pastrimit mund ta përfshish në çmimin për natë ose mund ta shtosh veçmas në cilësimet e çmimeve. • Tarifa të tjera: për të vendosur tarifa shtesë krahas çmimeve të zakonshme (si për shembull tarifë për regjistrimin në orë të vona ose për kafshë shtëpiake), duhet t'i njoftosh paraprakisht vizitorët për këto tarifa të mundshme para prenotimit dhe më pas të përdorësh Qendrën e zgjidhjes së problemeve për të kërkuar në mënyrë të sigurt pagesën e tarifave shtesë.

Si mund të më ndihmojë Airbnb me vendosjen e çmimeve?

Funksioni "Çmimet inteligjente" i Airbnb mundëson rritjen ose uljen automatike të çmimeve, sipas luhatjes së kërkesës për listime si të tuat.

Vendosja e çmimit është gjithmonë nën përgjegjësinë tënde, ndaj funksioni "Çmimet inteligjente" kontrollohet nga cilësime të tjera çmimesh të zgjedhura prej teje dhe mund t'i përshtatësh çmimet për natë në çdo kohë.

Funksioni "Çmimet inteligjente" bazohet në llojin dhe vendndodhjen e listimit, sezonin, kërkesën dhe faktorë të tjerë (si p.sh. eventet në zonën tënde).

Si mund të sigurohem që vizitorët e mi të jenë të sigurt në fermën time?

Ti e njeh fermën tënde më mirë se kushdo dhe është e rëndësishme që vizitorët e tu të jenë të vetëdijshëm për çdo rrezik të mundshëm ndaj sigurisë. Duhet të shpjegoni qartë se cilat pjesë të fermës nuk janë të hapura për vizitorët dhe çdo masë tjetër paraprake që ata mund të duhet të marrin për të qëndruar të sigurt dhe për të respektuar fermën gjatë qëndrimit të tyre. Airbnb ka gjithashtu rregulla për kafshët potencialisht të rrezikshme.

Mëso më shumë: https://www.airbnb.com.au/help/article/2135/what-are-airbnbs-rules-about-potentially-dangerous-animals

Cilat janë rregullat lokale për pritjen e vizitorëve?

Kemi përgatitur një faqe për Pritjen e përgjegjshme të vizitorëve në Airbnb për t'i ndihmuar pritësit të njihen me përgjegjësitë e pritjes së vizitorëve dhe për të ofruar një përmbledhje të përgjithshme të ligjeve, rregulloreve dhe praktikave më të mira të ndryshme që mund të ndikojnë tek pritësit. Është e nevojshme që të ndjekësh udhëzimet tona, siç janë standardet e pritjes së vizitorëve dhe që të sigurohesh se i ke ndjekur ligjet dhe rregullat e tjera të vlefshme për vendndodhjen dhe rrethanat e tua specifike.

Mëso më shumë: https://www.airbnb.com.au/help/article/1377/responsible-hosting-in-australia

Çfarë duhet të bëj për sigurimin?

Garancia e pritësit të Airbnb, Sigurimi për mbrojtjen e pritësit të Airbnb dhe Sigurimi gjatë përvojës së Airbnb të ofrojnë mbulim bazë për dëmet dhe detyrimet e listuara. Megjithatë, këto nuk zënë vendin e sigurimit të pronarëve të shtëpive, sigurimit të qiramarrësve ose mbulimit përkatës të përgjegjësisë. Mund të të duhet të përmbushësh edhe kërkesa të tjera të sigurimit. Duhet të punosh me agjentin ose kompaninë tënde të sigurimit për të përcaktuar se çfarë detyrimesh, kufizimesh dhe mbulimi nevojiten për rrethanat e tua specifike.

Ku mund të gjej më shumë informacion?

Në Qendrën burimore të Airbnb gjen përditësime nga Airbnb, artikuj të dobishëm dhe udhëzues për pritjen e vizitorëve.

Mëso më shumë: https://www.airbnb.com.au/resources/hosting-homes

Në Qendrën burimore për përvojat në Airbnb gjen mjete që të ndihmojnë ta organizosh përvojën tënde me sukses.

Në Qendrën e ndihmës së Airbnb mund të marrësh ndihmë dhe informacione rreth rezervimeve të tua, llogarisë, listimit, komunikimit me vizitorët e të tjera.

Mëso më shumë: https://www.airbnb.com.au/help/home

Ready to earn?

Partnerët tanë

Getting started video series

What is a Farmstay
What is a Farm Experience
What is Airbnb & how does it work
What is expected of a host on Airbnb
Pricing & financials
Farmstay & Farm Experience hosting tips