Kalo te përmbajtja

Fito si bashkëpunëtor i Airbnb

Hyr në program dhe fito para për promovimin e qëndrimeve në Airbnb.

Kush mund të bëhet bashkëpunëtor?

Bashkëpunëtorët e Airbnb fitojnë para duke promovouar qëndrime në Airbnb. Nëse të pëlqen të ndash me audiencën tënde përmbajtje rreth udhëtimeve, ky program është i duhuri për ty.

Influencerët
Ti i bën destinacionet e njohura të duken si të pazbuluara. Publiku i pret postimet, pëlqimet dhe referimet e tua.
Blogerët
Je eksplorues në zemër dhe tregimtar i lindur që të pëlqen të ndash me të tjerët përvoja unike nga e gjithë bota.
Bashkëpunëtorë
Ekspertiza jote po ndihmon njerëz nga e gjithë bota të zbulojnë mundësi udhëtimi të paharrueshme.
Influencerët
Ti i bën destinacionet e njohura të duken si të pazbuluara. Publiku i pret postimet, pëlqimet dhe referimet e tua.
Blogerët
Je eksplorues në zemër dhe tregimtar i lindur që të pëlqen të ndash me të tjerët përvoja unike nga e gjithë bota.
Bashkëpunëtorë
Ekspertiza jote po ndihmon njerëz nga e gjithë bota të zbulojnë mundësi udhëtimi të paharrueshme.
Influencerët
Ti i bën destinacionet e njohura të duken si të pazbuluara. Publiku i pret postimet, pëlqimet dhe referimet e tua.
Blogerët
Je eksplorues në zemër dhe tregimtar i lindur që të pëlqen të ndash me të tjerët përvoja unike nga e gjithë bota.
Bashkëpunëtorë
Ekspertiza jote po ndihmon njerëz nga e gjithë bota të zbulojnë mundësi udhëtimi të paharrueshme.
Influencerët
Ti i bën destinacionet e njohura të duken si të pazbuluara. Publiku i pret postimet, pëlqimet dhe referimet e tua.
Blogerët
Je eksplorues në zemër dhe tregimtar i lindur që të pëlqen të ndash me të tjerët përvoja unike nga e gjithë bota.
Bashkëpunëtorë
Ekspertiza jote po ndihmon njerëz nga e gjithë bota të zbulojnë mundësi udhëtimi të paharrueshme.
Influencerët
Ti i bën destinacionet e njohura të duken si të pazbuluara. Publiku i pret postimet, pëlqimet dhe referimet e tua.
Blogerët
Je eksplorues në zemër dhe tregimtar i lindur që të pëlqen të ndash me të tjerët përvoja unike nga e gjithë bota.
Bashkëpunëtorë
Ekspertiza jote po ndihmon njerëz nga e gjithë bota të zbulojnë mundësi udhëtimi të paharrueshme.

Si funksionon

1
Regjistrohu
Kur të bëhesh pjesë do të kesh menjëherë qasje në mjetet e programit.
2
Shpërndaje përmbajtjen tënde
Merr linqe të personalizuara ose ndërto widget-e dhe faqe për t'i ndarë me ndjekësit e tu.
3
Fillo të fitosh
Sa herë që dikush rezervon një qëndrim përmes përmbajtjes tënde, do të fitosh 30% të tarifës së shërbimit të Airbnb pasi udhëtimi të ketë përfunduar. Mëso më shumë

Mënyra për të shpërndarë

Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Krijo një link
Ndaj një link të shkurtër të një qëndrimi në Airbnb me audiencën tënde të kudondodhur.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Integro një widget
Personalizo widget-et dhe hidhi ato kudo në mënyrë që ndjekësit e tu të mund të prenotojnë vazhdimisht.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.
Ndërto një faqe bazë
Krijo dhe përditëso me lehtësi faqet e udhëtimeve të tua në Airbnb. Nuk nevojiten aftësi në HTML.

Dëshiron të mësosh më shumë?

Për më shumë informacione lidhur me programin vizito Qendrën tonë të ndihmës.