Kalo te përmbajtja

Lidhu me një ambasador të Airbnb për të filluar

Ambasadorët janë pritës me përvojë që njohin mirë çdo aspekt të procesit. Pasi të jesh lidhur, ata mund t'u përgjigjen pyetjeve të tua dhe të ndihmojnë në krijimin e listimit tënd.

Si funksionon

Regjistrohu falas

Mjafton të jesh një pritës i ri që ofron gjithë ambientin për vizitorët

Merr këshilla të personalizuara

Ambasadori yt mund të të ofrojë mbështetje të personalizuar në bazë të objektivave që do të arrish

Përparojmë së bashku

Ambasadori yt mund të fitojë para kur ti merr prenotimin tënd të parë, pra punon për suksesin tënd

Njihu me disa ambasadorë

Teddy
  • Ambasador i Airbnb
  • Pret vizitorë prej 5 vjetësh
Rebecca
  • Ambasador i Airbnb
  • Pret vizitorë prej 4 vjetësh
Mark
  • Ambasador i Airbnb
  • Pret vizitorë prej 3 vjetësh

Ambasadorët janë pritës me përvojë

Ata kanë shumë përvojë dhe pasion për të ndihmuar pritësit e rinj. Të gjithë ambasadorët kanë:
Ka fituar titullin e superpritësit, i cili u jepet pritësve me vlerësimet më të larta
Ka pritur vizitorë për mbi 80 rezervime
Ka marrë mbi 30 recensione me pesë yje nga vizitorët

Jemi gati të të lidhim me një ambasador

Duhet vetëm të hysh në llogarinë tënde ose të krijosh një llogari në Airbnb, nëse nuk ke ende një të tillë